top of page
Witraz 2_edited.jpg

generative sacred art

Projekt przebudowy ołtarza w istniejącej kaplicy Kościoła  p.w. „Św. Ducha” w Białymstoku. Artystyczna instalacja architektoniczno-plastyczna wokół istniejącego pulpitu ołtarzowego z częścią monstrancji.  Projekt: 2023 r., rozpoczęcie i ukończenie realizacji: grudzień 2023 - kwiecień 2024

bottom of page