top of page

Park Konstytucji  3 Maja, Białystok

Trzecia nagroda w konkursie architektoniczno-rzeźbiarskim na pomnik żołnierzy niezłomnych w Alei Trzeciego Maja w Białymstoku, 2016

Third prize in the architectural and sculpture competition for the monument to unbroken soldiers at 3rd May Avenue in Białystok, 2016

bottom of page