top of page
img-20191003-wa0001.jpg

I N F O

SŁAWOMIR WOJTKIEWICZ

EACH SPACE HAS ITS STORY

 Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. W roku 2004 obronił z wyróżnieniem pracę dyplomową magisterską pt. „Stary Zamek w Grodnie”, za którą otrzymał nagrodę SARP za najlepszy dyplom w roku 2004, nagrodę Ministra Infrastruktury oraz nominację do nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za najlepszy architektoniczny dyplom roku 2004. Autor projektów architektonicznych głównie w obszarze architektury mieszkaniowej oraz wnętrz. Doświadczenie zawodowe architektoniczne zdobywał w kraju i zagranicą min. w Szkocji (2006) oraz Arabii Saudyjskiej (2008-2009).                

  W roku 2011 uzyskał tytuł doktora inżyniera architekta za rozprawę pt. „Współczesna architektura jednorodzinna w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w latach 1950-2009”. Od roku 2011 zatrudniony na Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na stanowisku adiunkta. Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz promotor kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach branżowych. Od roku 2014 równolegle do architektury uprawia malarstwo. Jego prace plastyczne znajdują się w kolekcjach prywatnych i w przestrzeni publicznej w tym muzealnej. Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W roku 2019 obronił z wyróżnieniem pracę dyplomową magisterską pt. „Apoptoza” na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Autor kilkunastu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą, uprawniony architekt oraz członek  stowarzyszeń artystycznych i naukowych.

  A graduate of the Architecture Department of the Bialystok University of Technology. In 2004 he defended his honors master's thesis entitled "Old Castle in Grodno", for which he received the SARP award for the best diploma in 2004, the Minister of Infrastructure award. Author of architectural designs mainly in the area of residential architecture and interiors. He gained architectural experience in the country and abroad,  Scotland (2006) and Saudi Arabia (2008-2009).
  In 2011, he obtained the title of Doctor of Architecture Engineer for the dissertation entitled "Contemporary single-family architecture in Riyadh, Saudi Arabia in 1950-2009." From 2011 employed at the Bialystok University of Technology in the Faculty of Civil and Environmental Engineering as an assistant professor. Author of several scientific articles and promoter of several dozen engineering and master's theses awarded and honored in industry competitions. Since 2014, he has been painting along with architecture. His artistic works are in private collections and in public space, including the museum. A graduate of the Faculty of Painting and Sculpture at the Academy of Fine Arts in Wrocław. In 2019, he defended with honors his master's thesis entitled "Apoptosis" at the Academy of Fine Arts in Wroclaw. Author of several collective and individual exhibitions in Poland and abroad, an authorized architect and member of artistic and scientific associations.

bottom of page