top of page

Centrum Kulturowe Węglówek

Pierwsze wyróżnienie w konkursie architektonicznym na adaptację i rewitalizację obiektu powojskowego na Centrum Kulturowe w Białymstoku, listopad 2006 r.

The architectural competition for postmilitary area adaptation for Cultural Center in Bialystok,

Poland, designed by Slawomir Wojtkiewicz, DF-studio Company

1st distinction, October 2006

bottom of page