top of page

Apartament Botaniczna

Projekt mieszkania o powierzchni 44 m2 przy ul. Botanicznej w Białymstoku,

2018

Design of the 44m2 apartment at  Botaniczna Street in Bialystok, 2018

bottom of page